මානව වර්ධක දර්ශකයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට

මානව වර්ධක දර්ශකයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවට අනුව 2019 මානව වර්ධන දර්ශකයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට පැමිණ ඇත.

මීට පෙර 76 වැනි ස්ථානයේ පසුවූ ශ්‍රී ලංකාව දැන් 71 වැනි ස්ථානය හිමි කරගෙන ඇති අතර ඒ අනුව මානව වර්ධන දර්ශකයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාන 05ක් ඉදිරියට පැමිණ ඇත. රටවල් 189ක දත්ත පදනම් කරගෙන මෙම දර්ශකය ගණනය කර තිබේ. රටවල් 189ක සෞඛ්‍යය, අධ්‍යාපනය සහ ආදායම පිළිබඳ සංයුක්ත ජාතික මිනුමක් ලෙස මෙම දර්ශකයේ රටවල් ශ්‍රේණිගත කර ඇත.

මෙවර දර්ශකයේ පළමු ස්ථානය නෝර්වේ රාජ්‍යයට හිමිව ඇති අතර අවසන් ස්ථානයට පත්ව සිටින්නේ නයිජර් රාජ්‍යයයි. ඉන්දියාව පසුවන්නේ 129 වැනි ස්ථානයේය. චීනයද 85 වැනි ස්ථානයේ පසුවේ. මෙම රටවල්ද අභිභවා මානව වර්ධන දර්ශකයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට පැමිණීම විශේෂත්වයකි.

News Order: 
9
මාතෘකා