බිලියන 90ක් පාඩු කළ LNG ව්‍යාපෘතිය ගැන අමරවීර වාර්තාවක් ඉල්ලයි

 ඡායාරූපය:

බිලියන 90ක් පාඩු කළ LNG ව්‍යාපෘතිය ගැන අමරවීර වාර්තාවක් ඉල්ලයි

LNG ස්වභාවික ද්‍රව වායු විදුලි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව වාර්තාවක් ලබාදෙන්නැයි මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද (02) නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

පසුගිය රජය යටතේ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතව තිබූ එල්.එන්.ජී. (ස්වභාවික ද්‍රව වායු) ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් අද (02) පෙරවරුවේ ඛනිජතෙල් අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. මෙම සාකච්ඡාව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ.

රජයේ අයිතිය සහිත සමාගමකට එම කොන්ත්‍රාත්තුව බාර නොදී, චීන සමාගමකට කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාදීම මඟින් ශ්‍රී ලංකා රජයට රුපියල් බිලියන 90කට අධික මුදලක් අහිමි වී ඇතැයි අනාවරණය විය. මෙම එල්. එන්. ජී. ටෙන්ඩරය සඳහා දේශීය සමාගමක් විසින් වැඩිම පිරිවිතරයන් ඉදිරිපත් කර තිබියදීත්, විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ අවශ්‍යතාවන් අනුව එම ටෙන්ඩරය අඩු මුදලක් සහිත පිරිවිතරයන් ඉදිරිපත් කර තිබූ චීන සමාගමකට ලබාදීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබේ. මෙම ගනුදෙනුව සම්බන්ධව සවිස්තර වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙසත් ඊට අදාළ සාකච්ඡා බ්‍රහස්පතින්දා (05) පැවැත්වීමටත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා එහිදී තීරණය කළේය.