ඉඟිනිමිටිය ජලාශයේ වාන් දොරටු සියල්ලම විවෘත කෙරේ

 ඡායාරූපය:

ඉඟිනිමිටිය ජලාශයේ වාන් දොරටු සියල්ලම විවෘත කෙරේ

ඉඟිනිමිටිය ජලාශයේ වාන් දොරටු සියල්ලම විවෘත කර තිබේ. අද (02) උදෑසන වන විට එහි වාන් දොරටු හයම විවෘත කළ බව ඉඟිනිමිටිය ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජීනේරු එච්. එල්. සී. පුෂ්පකුමාර මහතා පවසයි.

අවසන් වරට 2016 මැයි මාසයේදී වාන් දොරටු විවෘත කිරීම සිදුව ඇති අතර වසර තුනකට පසුව මෙවර ජල මට්ටම ඉහළ යාමත් සමඟ වාන් දොරටු විවෘත කිරීම සිදුව ඇත. මේ වන විට පවතින අධික වර්ෂා තත්ත්වය හේතුවෙන් ඉඟිනිමිටිය ජලාශයට ඉහළින් පිහිටි අඹකොළ වැව ජලාශය වාන් දැමීමත් සමඟ ඉඟිනිමිටිය ජලාශයේ ජල මට්ටම පාලනය කිරීමේ අරමුණින් වාන් දොරටු හයම විවෘත කිරීමට ක්‍රියා කළ බව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරයා පවසයි.

ඉඟිනිමිටිය ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කිරීමත් සමඟ දොරටු දෙකක් අඩි දෙක බැගින්ද, අනෙක් දොරටු හතර අඩිය බැගින්ද විවෘත කර ඇත. ඒ අනුව තප්පරයට ඝන අඩි 4000කට ආසන්න ජල කඳක් මී ඔය දිගේ පහළ නිම්නයට ගලා යාම සිදුවේ. ඒ හේතුවෙන් මී ඔය දෙපස පදිංචිකරුවන් විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙසට වාරි මාර්ග ඉංජිනේරුවරුන් පවසති.