සහරාන් සමඟ පුහුණුව ලැබූ මොහමඩ් රෆයිඩීන් මොහමඩ් අලි අත්අඩංගුවට

 ඡායාරූපය:

සහරාන් සමඟ පුහුණුව ලැබූ මොහමඩ් රෆයිඩීන් මොහමඩ් අලි අත්අඩංගුවට

ජාතික තව්හිද් ජමාත් සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයකු ලෙස කටයුතු කළ ජමාතේ මිල්ලතේ ඊබ්‍රහිම් සංවිධානයේ සාමාජිකයෙකු අම්පාර පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ අම්පාර කාර්යාලයට ලැබුණු තොරතුරක් මත මොහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

එම පුද්ගලයා සහරාන් හෂීම් සමඟ නුවරඑළිය කඳවුරුවල පුහුණුව ලබා ඇති බව මේ වනවිට තහවුරු කරගෙන ඇත. මොහමඩ් රෆයිඩීන් මොහමඩ් අලි නැමැති අදාළ සැකකරු වටදෙණිය, වෙලංබොඩ, ගම්පොළ ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකි. සහරාන් විසින් නුවරඑළියේ පැවැත්වූ පුහුණු කඳවුරට සහාභාගි වී ඇති අතර පුහුණුවෙන් පසුව අබු ඉක්‍රිමා යන නාමය ඔහුට ලබා දී තිබේ.