පොලීසියේ උසස්වීම් පිළිබඳව ගැටලු ඉක්මනින් නිරාකරණය කරනවා

 ඡායාරූපය:

පොලීසියේ උසස්වීම් පිළිබඳව ගැටලු ඉක්මනින් නිරාකරණය කරනවා

පොලීසියේ උසස්වීම් පිළිබඳව ගැටලු ඇති බැවින් එය ඉතා ඉක්මනින් නිරාකරණය කිරීමට කටයුතු කරන බව ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා පැවසීය. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද (22) පාර්ලිමේන්තුවේදී මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් වීම් සම්බන්ධයෙන් යොමු කළ වාචික ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනි.  

උප පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරේ වසර 10ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ උප පොලිස් පරීක්ෂකවරු 539කට සහ කාන්තා උප පොලිස් පරීක්ෂකවරියන් 56කට මේ වනවිට පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරේ උසස්වීම් ලබාදී ඇත. නව බඳවා ගැනීමේ සහ උසස් කිරීමේ පටිපාටියට අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු ඊට අනුකූලව උසස් වීම් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩිදුරටත් පැවසීය. පොලිස් නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී කියා සිටියේය.