තේරිම් කාරක සභාවේ නිල කාලය මසකින් දීර්ඝ කෙරේ

 ඡායාරූපය:

තේරිම් කාරක සභාවේ නිල කාලය මසකින් දීර්ඝ කෙරේ

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බැලෙන පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ නිල කාලය තවත් මසකින් පමණ දීර්ඝ වන බව එහි සභාපති නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාසිරි මහතා පවසයි.

මේ වන විට එහි සාක්ෂි විමසීම අවසන් අදියරේ පවතින අතර අවසන් වාර්තාව මේ මස 23 වැනිදා ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ. එහෙත් ලබන සැප්තැම්බර් මස 23 වැනිදා දක්වා එහි කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට සිදුවනු ඇති බව නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා පවසයි. කොමිසමේ කටයුතු තවත් මසක කාලයක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට අදාළ යෝජනාව එළැඹෙන පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී කථානායකවරයාට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.