උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයේ දෛනික ආදායම ඉහළට

 ඡායාරූපය:

උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයේ දෛනික ආදායම ඉහළට

සංචාරක පැමිණීම වර්ධනය වීමත් සමඟ උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයේ දෛනික ආදායම ඉහළ ගොස් ඇති බව එහි නිලධාරීන් සඳහන් කරයි.

උඩවලව වනෝද්‍යානයේ දෛනික ආදායම රුපියල් ලක්‍ෂ 15 ඉක්මවන බව උද්‍යාන භාරකරු කෝකිල හරේන්ද්‍ර මහතා පවසයි. දිනපතා 400කට වැඩි විදේශ සංචාරකයින් පිරිසක් වනෝද්‍යානයට පැමිණෙන අතර දේශීය සංචාරකයින්ද දෙදහස් එකසියයකට වැඩි පිරිසක් දිනපතා පැමිණෙන බව හෙතෙම සඳහන් කරයි. සංචාරකයින්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයත් සමඟ සෆාරි ජීප් රථ රියදුරන්ගේ ආදායම් තත්ත්වයද ඉහළ ගොස් ඇත.