ඉන්ධන මිල සූත්‍ර කමිටුව අද රැස් වෙයි

 ඡායාරූපය:

ඉන්ධන මිල සූත්‍ර කමිටුව අද රැස් වෙයි

මාසිකව සිදුකරන ඉන්ධන මිල සංශෝධනය සඳහා මිල සූත්‍ර කමිටුව අද (13) පස්වරුවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී රැස්වීමට නියමිතය.

ඉන්ධන මිල සංශෝධනය සිදුකළ යුත්තේ සෑම මසකම 10 වැනිදා වුවද මේ මස 10 වැනිදා සෙනසුරාදා දිනයක් වීමත් ඉතිරි දින දෙක සති අන්තයේ නිවාඩු දින වීමත් හේතුවෙන් එම කටයුත්ත අද දිනය දක්වා කල් දැමූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.  

මාසික ඉන්ධන මිල සුත්‍රයට අනුව පසුගිය මාසයේදී ඉන්ධන මිල අඩු වීමක් සිදුවිය. ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 02 කින්ද ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් සහ සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 05කින්ද අඩු කිරීමට රජය පියවර ගත්තේය.  පසුගිය මාසයේ ඉන්ධන මිල සුත්‍රයට අනුව ඔටෝ ඩීසල් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදුව නොතිබුණි.