අන්තර්ජාතික සමථකරණය ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකාව අත්සන් තබයි

 ඡායාරූපය:

අන්තර්ජාතික සමථකරණය ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකාව අත්සන් තබයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ අන්තර්ජාතික සම්මුතියක් වන සමථකරණය මඟින් එකඟත්වයට පත්වීම පිළිබඳ වූ ගිවිසුමට ශ‍්‍රී ලංකාව අත්සන් කර තිබේ.

අදාළ ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය ඊයේ (07) සිංගප්පුරුවේ ෂැන්ග්‍රිලා හෝටලයේදී පැවති සමුළුවේදී අත්සන් තැබූ බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

‘මැදිහත්වීම පිළිබඳව සිංගප්පූරු සම්මුතිය යනුවෙන් මෙම සමුළුව නම් කර තිබේ. සමථකරණය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් සහිත රටක් වන අතර සමථකරණයන්හි බලාත්මකභාවය අන්තර්ජාතික පිළිගැනීම පිළිබඳව ඇතිව තිබූ අවිශ්වාස සහගත බව දුරු කිරීමට මෙම ගිවිසුම මඟින් හැකියාව ලැබේ.

මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමත් සමඟ රටවල් දෙකක් අතර ඇති වන වාණිජ ගිවිසුම්වලදී ඇති වූ ආරවුල් සමථකරණය හරහා විසඳා ගැනීමටත් එය අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් තුළින් බලාත්මක කර ගැනීමටත් මෙම සම්මුතිය මඟින් ඉඩ සලසනු ලැබේ. 2018 දෙසැම්බර් මස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් මෙකී සම්මුතිය පිළි ගන්නා ලද අතර එම සම්මුතියට පාර්ශ්වකරුවන් වශයෙන් එළැඹීම සඳහා අත්සන් කිරීමට රටවල්වලට ඉඩ සැලැස්වෙන පරිදි ගිවිසුම අත්සන් කර තිබේ.

මෙකී සම්මුතිය මඟින් අන්තර් ජාතික වෙළඳාම ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් එමගින් එම වෙළඳාම්හි ඇති වන ආරවුල් සමථකරණය මඟින් විසඳීමටත් එමෙන්ම යුක්තිය සඳහා ප්‍රවේශය ශක්තිමත් කිරීමටත් ගෝලීය වාණිජ ක්‍රමය වඩාත් ශක්තිමත් නීති මත පදනම් වූ ක්‍රමවේදයක් තුළ තිරසාර සංවර්ධනය වඩාත් ක්‍රමවත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබේ. මෙම සම්මුතියට පාර්ශ්වකරුවන් වන රටවල් විසින් වෙනත් රටවල් සමඟ ඇති වන වාණිජ ආරවුල් අන්තර්ජාතික පිළිගැනීමක් සහිත ක්‍රමවේදයක් තුළ සමථකරණය මඟින් විසඳා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි.

සමථකරණය ආරවුල් විසඳීම සඳහා ඉතා වැදගත් ක්‍රමවේදයක් වන අතර එය අධිකරණ ක්‍රියාදාමයෙන් පරිබාහිරව ආරවුලට මැදිහත්ව සිටින පාර්ශ්වයන් විසින් එකඟත්වයක් ඇති වීම මත සිදු කරනු ලබන කාර්යයකි. මෙම අන්තර්ජාතික ගිවිසුමට අත්සන් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා විදේශීය ආයෝජකයින් වැඩි වශයෙන් යොමු වන අතර ඒ තුළින් මෙරට ආර්ථිකයටද විශාල ශක්තියක් ලැබේ.

මෙම ගිවිසුම මඟින් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ හා වාණිජ අංශයන්ට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන අතර සමථ සම්මුතිය මඟින් ජාත්‍යන්තර ආරවුල් විසඳීමේ රාමුව ශක්තිමත් වන අතර ව්‍යාපාරවල වැඩි නිශ්චිතභාවයක් ඇති වෙයි. ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ කටයුතු සඳහා පහසුකම් සැලසෙයි. සිංගප්පූරු අග්‍රාමාත්‍ය LEE HSIEN LOONG, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නීති කටයුතු පිළිබඳ සහකාර ලේකම් STEPHEN MATHIAS, සිංගප්පූරුවේ නීති කටයුතු අමාත්‍ය K.Shanmugam යන මහත්වරුන් ඇතුළු රටවල් 67 ක් නියෝජනය කරමින් අමාත්‍යවරුන් හා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගි වූහ.