21 ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ලොරි රථය සුංගාවිලදී අත්අඩංගුවට

 ඡායාරූපය:

21 ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ලොරි රථය සුංගාවිලදී අත්අඩංගුවට

21 වැනිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන විමර්ශනවලට අදාළව අවශ්‍ය කර තිබූ E.P.P.X-2399 දරණ ලොරි රථය සුංගාවිල ප්‍රදේශයේදී සැකකරුවන් 03ක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොළොන්නරුව කොට්ඨාසයේ නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරක් මත අද (30) උදෑසන මෙම වැටලීම සිදුකෙරිණ.