සහෝදරත්වයෙන් සාමකාමීව කටයුතු කරන්න

 ඡායාරූපය:

සහෝදරත්වයෙන් සාමකාමීව කටයුතු කරන්න

- කථානායක කරු ජයසූරිය

කිසිවකුත් අපේක්ෂා නොකළ ලෙස රටෙහි වැදගත් ආගමික සිද්ධස්ථාන ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයක සිදුවී ඇති පිපිරීම් සිද්ධි පිළිබඳව දැඩි සැලකිල්ලක් යොමු කරමින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ගතයුතු ක්ෂණික පියවර පිළිබඳව සුවිශේෂී අවධානයක් යොමු කර ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා කියා සිටියි.

මෙම සිදුවීම කිසියම් ජාතියකට හෝ ආගමකට හෝ එරෙහිව සිදුවූ විපතක් නොව ආදරණීය මාතෘභූමියටත් සහෝදරත්වයෙන් බැඳුණු සකලවිධ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවටත් මුහුණ දීමට සිදු වූ බරපතළ විපතක් බවත් උද්ගත වී ඇති මෙම තත්ත්වය තුළ ඉතා අවබෝධයෙන්, වගකීමෙන් සහ සහෝදරත්වයෙන් යුක්තව සාමකාමීව කටයුතු කිරීම තුළින් මෙම ම්ලේච්ඡ ක්‍රියාදාමයේ අරමුණ ඉඳුරාම ව්‍යාර්ථ කළ හැකි බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.