පාස්කු ඉරිදා බියගුලු ප්‍රහාරයක්

 ඡායාරූපය:

පාස්කු ඉරිදා බියගුලු ප්‍රහාරයක්

කලබල වෙන්න එපා!

කටකතාවලට රැවටෙන්න එපා - ජනාධිපති

තරාතිරම නොබලා දඬුවම් - අගමැති

සාමකාමීව කටයුතු කරන්න - කථානායක

රට පුරා දැඩි රැකවල්

7ක් අත්අඩංගුවට

සැක කටයුතු වාහනයක් දැලේ

දිවයිනටම පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

ලෝක නායකයෝ ප්‍රහාරය හෙළා දකිති

නීතිය අතට ගන්න එපා - අගරදගුරු

පාසල්, සරසවි වැසෙයි

අන්තවාදී සංවිධාන තහනම්

අපේ දෑත ලංකාවට දිගු කරනවා -ට්‍රම්ප්

අප ලංකාව සමඟයි - පාප් වහන්සේ

මාතෘකා