පිපිරීම් සිදුවූ ස්ථානවලින් ඈත්ව සිටින්නැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

 ඡායාරූපය:

පිපිරීම් සිදුවූ ස්ථානවලින් ඈත්ව සිටින්නැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

මේ වනවිට ස්ථාන කිපයකින්ම පිපිරුම් වාර්තා වී ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

කොළඹ හෝටල් තුනකද පිපිරීම් සිදුවීම් වාර්තා වන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසයි.

අද උදෑසන දේවස්ථාන කීපයක පිපිරීම් සිදුව තිබේ. මෙම සිදුවීම් ඇති වූ ස්ථානවලින් ජනතාව ඈත්ව සිටින ලෙස පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.