වසර 12කට පසු SPC සේවකයන්ට බෝනස් දීමනා

 ඡායාරූපය:

වසර 12කට පසු SPC සේවකයන්ට බෝනස් දීමනා

2006 වසරින් පසු රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සේවක සේවිකාවන් සඳහා සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මාස 03ක බෝනස් දීමනාවක් මෙවර ලබාදීමට පියවර ගත් බව එහි සභාපති ආචාර්ය එම්.එච්.එම් රූමි මහතා පවසයි.

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා තමන්ගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය යටතේ මෙම බෝනස් දීමනාව ලබාදීමට පියවර ගත් බව සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි. බෝනස් දීමනාවක් ලබාදීම සඳහා සංස්ථාවේ ආදායම සියයට 125කින් වැඩි වී තිබිය යුතුය. මේ වනවිට සංස්ථාවේ ආදායම සියයට 130කින් වැඩි වී ඇත. සංස්ථාවේ සේවක සේවිකාවන් 1050ක් සේවය කරන අතර ඔවුන්ට බෝනස් දීමනා ලබාදීම සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 150කි.

2017 වසරේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ මැදිහත්වීම මත සේවක සේවිකාවන්ට සියයට 50ක වැටුප් වර්ධකයක්ද ලබාදෙන ලදි. මෙම වැඩපිළිවෙලට සහ බෝනස් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සංස්ථාවේ වෘත්තීය සමිති ප්‍රසාදය පළ කරන බව සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි. මේ අතර කෙටිකාලීන හා මධ්‍යකාලීන වැඩපිළිවෙළක් යටතේ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ ශාඛා ජාලය පුළුල් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇත. මේ වන විට පවතින ඔසුසල ශාඛා සංඛ්‍යාව 43කි. ඉදිරි දිනවලදී බදුල්ල, මතුගම, අම්බලන්ගොඩ, දර්ගා නගරය යන ප්‍රදේශවල ඔසුසල් ශාඛා විවෘත කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. 2019 වසරේ සංස්ථාවේ ලාභය මිලියන 2000 ඉක්මවීම තම අරමුණ බවද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.