ගාලු කුමාරි පීලි පනී

 ඡායාරූපය:

ගාලු කුමාරි පීලි පනී

බෙලිඅත්තේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වෙමින් තිබූ ගාලු කුමාරි දුම්රියේ එක් මැදිරියක් ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානය අසළදී පීලි පැනීමකට ලක්ව තිබේ.

 මේ හේතුවෙන් මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය හික්කඩුවට සීමාකර තිබේ. උදෑසන 8.30ට පමණ මෙම පීලි පැනීම සිදුව ඇත.