අවුරුද්දට ගමේ ගිය අයට යළි එන්න විශේෂ බස් රථ

 ඡායාරූපය:

අවුරුද්දට ගමේ ගිය අයට යළි එන්න විශේෂ බස් රථ

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට යළි නගරයට පැමිණිම සඳහා අද (16) සිට විශේෂ බස් රථ සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

සියලු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ප්‍රමාණවත් තරම් බස් රථ යෙදවීමට කටයුතු යොදා ඇති බව ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී පි. එච්. ආර්. ටී. චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසීය. මේ අතර අද සිට සාමාන්‍ය පරිදි දුම්රිය ධාවනයද සිදුකරන බව දුම්රිය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය පවසයි. ඊට අමතරව පිට පළාත්වල සිට කොළඹ දක්වා විශේෂ දුම්රිය කිහිපයක් අද සිට ධාවනය කිරීමටද සැලසුම් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය. ඒ අනුව යාපනය සිට කොළඹ දක්වාත්, ගාල්ල සිට මරදාන දක්වාත්, මාතර සිට මරදාන දක්වාත් බදුල්ලේ සිට කොළඹ දක්වාත් විශේෂ දුම්රිය කිහිපයක් ධාවනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.