ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ඇස්බැස්ටෝර්ස් තහඩු වර්ගයක්

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ඇස්බැස්ටෝර්ස් තහඩු වර්ගයක්

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ඇස්බස්ටෝර්ස් තහඩු වර්ගයක් හදුන්වාදීමට පියවර ගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මෙම හඳුන්වාදීම රුසියාව මඟින් සිදු කරන අතර ලෝකයේ ඇස්බස්ටොර්ස් තහඩු නිෂ්පාදනය වැඩිම රට රුසියාවයි. නව ඇස්බස්ටොර්ස් තහඩු වර්ගය පිළිබදව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය  රාජිත සේනාරත්න මහතා දැනුවත් කිරීම කොළඹදී පසුගියදා සිදුකෙරිණි.

රුසියාවේ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Mr. sergey.A.Kraevoy මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි රුසියානු තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණයට සහ නිවාස වලට බලපාන අයුරින් නව ඇස්බස්ටොර්ස් තහඩු වර්ගය නිෂ්පාදනය කර ඇත.