හෝටල් සහ ආපනශාලාවල ආහාර පරීක්ෂා කිරීම් අඛණ්ඩව

 ඡායාරූපය:

හෝටල් සහ ආපනශාලාවල ආහාර පරීක්ෂා කිරීම් අඛණ්ඩව

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඉලක්ක කර ගනිමින් දිවයින පුරා ආහාර පරිහරණ ආයතන, හෝටල් සහ ආපනශාලා පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

පසුගිය මාර්තු 15 වැනිදා සිට ආරම්භ කළ මෙම වැඩපිළිවෙල ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මකය. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් 1700ක් සහ ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂකවරුන් 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙම වැඩපිළිවෙලට දායක වී සිටිති. උත්සව සමය වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කරන ආහාර වර්ග සැකසීම සඳහා යොදාගනු ලබන අමුද්‍රව්‍ය, කෙසෙල් වැනි පළතුරු වර්ග, හෝටල්, ආපනශාලා, පරීක්ෂා කිරීමට එහිදී කටයුතු කරන ලදි. මාර්තු මස 15 වැනිදා සිට අප්‍රේල් මස 10 වැනිදා දක්වා ආහාර වැටලීම් 1412ක් සිදු කර ඇත. එහිදී හොටල් සහ ආපන ශාලා 10,872ක් පරීක්ෂා කර ඇති අතර හෝටල් සහ ආපනශාලා 21කට මුද්‍රා තබා ඇත. ඒ මහජන සෞඛ්‍යයට අහිතකර තත්ත්ව යටතේ ආහාර සැකසීම හේතුවෙනි. එසේම වෙළෙඳ ව්‍යාපාරිකයින් 2821කට එරෙහිව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල නඩු පැවැරීමට කටයුතු කර ඇත. තවත් වෙළෙද ව්‍යාපාරිකයින් 616කට එරෙහිව රතු නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත අප්‍රේල් මස 01 වැනිදා සිට 07 වැනිදා දක්වා ආහාර සුරක්ෂිතතා සතියක්ද ක්‍රියාත්මක විය. එහිදී ආපනශාලා, හෝටල් සහ ආහාර අලෙවි කරන ස්ථාන, දුරගමන් බස් රථ ආපන ශාලාද පරික්ෂාවට ලක් කරන ලදි. ඇතැම් දුරගමන් බස් රථ ආපනශාලා පිළිබඳව මහජනතාවගෙන් වැඩි වශයෙන් පැමිණිලි ලැබී ඇති අතර එම ආපනශාලා ඉදිරියේදී විධිමත්ව පරීක්ෂා කිරීම සදහා වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් කටයුතු යොදා ඇත. මෙම වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීම සදහා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමයෙන් ලැබුනු සහයෝගයද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අගය කරයි.