සාපෙළ උත්තර පත්‍ර ඇගයීම් ගාස්තු ගෙවීම කඩිනම් කරන්නැයි ඉල්ලති

 ඡායාරූපය:

සාපෙළ උත්තර පත්‍ර ඇගයීම් ගාස්තු ගෙවීම කඩිනම් කරන්නැයි ඉල්ලති

2018 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාග උත්තර පත්‍ර ඇගයීම් කළ ගුරුවරුන්ට අදාළ ගෙවීම් කඩිනම් කරන මෙන් ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා ඊයේ (11) විභාග කොමසාරිස්වරයාට ලිපියක් යොමු කරමින් කියා ඉල්ලා සිටියේය.

මෙම ගෙවීම් මීට පෙර වසරවලදී මේ තරම් කාලයක් ප්‍රමාදයක් නොවූ බවත් මෙම ගාස්තු අපේක්ෂාවෙන් සිටින ගුරුවරුන් උත්සව අත්තිකාරම් පවා නොගෙන සිටීමෙන් දැඩි අර්බුද රැසකට මුහුණ දී සිටින බවත් එම ලිපිය මඟින් ලංකා ගුරුසේවා සංගමය කියා සිටියේය.

[තියේෂා ද සිල්වා]

මාතෘකා