දකුණු පළාත් සභාවේ නිල කාලය අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන්

 ඡායාරූපය:

දකුණු පළාත් සභාවේ නිල කාලය අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන්

දකුණු පළාත් සභාවේ නිල කාලය අද (09) මධ්‍යම රාත්‍රීයෙන් අවසන් වන අතර ඒ අනුව එම පළාත් සභාවේ බලය පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා යටතට පැවරෙන බව ජාතික මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

මෙරට පළාත් සභා රැසක කාලය මේ වනවිට අවසන් වී තිබෙන අතර නැගෙනහිර, උතුරු මැද සහ සබරගමුව පළාත් සභා 2017 වසරේදී අවසන් විය. වයඹ හා උතුරු පළාත් සභාවේ නිල කාලය අවසන් වූයේ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදීයි. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නිල කාලයද එළැඹෙන 10 වැනිදා අවසන් වීමට නියමිත අතර ඌව පළාත් සභාවේ නිල කාලය ලබන සැප්තැම්බර් මාසයෙන් අවසන් වීමට නියමිතය.

ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අවස්ථා කිහිපයකදී ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා සහ කථානායකවරයා දැනුම්වත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.