ත්‍රිපිටකය ලෝක මතකයක් කිරීමේ තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියේ නියුතු කමිටුව රැස්වෙයි

 ඡායාරූපය:

ත්‍රිපිටකය ලෝක මතකයක් කිරීමේ තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියේ නියුතු කමිටුව රැස්වෙයි

උතුම් ත්‍රිපිටකය ලෝක මතක ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීමේ තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත්කරනු ලැබූ විද්වත් කමිටුව ඊයේ (08) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී රැස්විය.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉකුත් මස 19 වැනිදා ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම් ඇසළ වීරකෝන් සහ බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් සුනන්ද කාර්යප්පෙරුම යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතුව මෙම විද්වත් කමිටුව පත්කරනු ලැබීය.

ත්‍රිපිටකය ලෝක මතක ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සහයෝගය ලබාදීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරමින් ලැබී තිබෙන යෝජනා විමර්ශනය කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.