විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ගේ දරුවන්ට මෙරට අධ්‍යාපනය ලැබීමට අවස්ථාව

 ඡායාරූපය:

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ගේ දරුවන්ට මෙරට අධ්‍යාපනය ලැබීමට අවස්ථාව

විදේශ රැකියා සඳහා ගොස් රැකියාව අවසන්ව දිවයිනට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ දරුවන් සඳහා මෙරට පාසැල්වල හා විශ්ව විද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය හැදෑරීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

මෙම ශ්‍රමිකයින් එරටදී සේවය කරන අතරතුර ඔවුන්ගේ දරුවන්ද එම රටවලදී අධ්‍යාපනය ලබන අතර රැකියාව අවසන් වී මෙරටට පැමිණි පසු මෙරට රජයේ පාසැල් හා රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලවලට එම දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේදී විවිධ ගැටළුවලට මුහුණපෑමට සිදුවේ. එහෙයින් මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අදාළ බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර එයට කඩිනමින් විසඳුම් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය පියවර මේ වන විට ගනිමින් සිටියි.

ඒ අනුව රජයේ පාසැල්වලට එම දරුවන් ඇතුළත් කිරීම, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය මඟින් ඔවුන්ට අධ්‍යාපනය ලැබීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම හා විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුළත් කිරීමේදී ඔවුන්ට ප්‍රමුඛතාව ලබාදීමට පියවර ගැනීමට අපේක්ෂිතය.