පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇමතිවරුන්ට කථානායකගෙන් අවවාද

 ඡායාරූපය:

පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇමතිවරුන්ට කථානායකගෙන් අවවාද

ඉතාමත් පහත් අසභ්‍ය වචන භාවිතා කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ කීර්ති නාමයට හානි කරමින් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව තමන් ඉතාමත් කණගාටු වන බව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා අද (02) පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් පැවසීය.

ඊයේ (01) පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදය පැවැත්වෙන අතරතුර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු හා මන්ත්‍රීවරයකු අතර ඇති වූ වචන හුවමාරුව පිළිබඳව කරුණු දක්වමින් කතානායකවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. පාර්ලිමේන්තුවේ අභිමානය හා ගෞරවය කෙළෙසෙන අන්දමින් වාද විවාදවලදී භාවිතා කළ යුතු වචන මින් ඉදිරියට කිසිම ආකාරයකින් ගරු සභාව තුළ භාවිතා නොකරන ලෙස සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට අවධාරණයෙන් දැනුම් දෙන බවද කතානායකවරයා පැවසීය.

එමෙන්ම වාද විවාදවලදී තම විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කිරීමේදී මීට වඩා සංවරව ආදර්ශමත් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේ කීර්ති නාමයට කිසිදු ආකාරයකින් හානියක් නොවන ලෙස කටයුතු කරන ලෙසද කතානයකවරයා මන්ත්‍රීවරුන් වෙත දන්වා සිටියේය.