ආහාර සුරක්ෂිතතා සතිය අදින් ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

ආහාර සුරක්ෂිතතා සතිය අදින් ඇරඹේ

ආහාර සුරක්ෂිතතා සතිය අද (01) සිට 07 වැනිදා දක්වා දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ. “සුරක්ෂිතව පිළිගන්වන ආහාර පමණක් මිලදී ගනිමු” යන තේමාව යටතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ උපදෙස් පරිදි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මඟින් මෙය ක්‍රියාත්මකය.

වෙළෙඳසැල් හිමියන් සහ ආහාර පරිහරණය කරන්නන් සුරක්ෂිතව ආහාර පිළිගැන්වීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම, 2018 වසරේ ආහාර සතිය මූලික කර ගනිමින් සිදු කළ අතර, 2019 වසරේ මූලික අරමුණ වන්නේ මෙවර තේමාවට අදාළව පාරිභෝගිකයින් සවිබල ගැන්වීමයි. සුරක්ෂිතව පිළිනොගන්වන ආහාර පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර එම ආයතන පිළිබඳව ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක දැනුවත් කිරීම සඳහා ජනතාව පෙළගැස්වීම මෙහිදී විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙයි. සුරක්ෂිතව ආහාර නොපිළිගන්වන, ආහාර පරිහරණය කරන ආයතනවලට එරෙහිව ආහාර පනත සහ එහි රෙගුලාසිවලට අනුකූලව නීතිමය පියවර ගැනීමටද තීරණය කර තිබේ.

ආහාර පරිහරණය කරන ආයතනවල සේවය කරන්නන් සදහා පැය 04 ක පුහුණුවක් ලබා දී ඔවුන් සදහා සහතික පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම ද මෙම සතිය තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙම කාලය තුල ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල කටයුතු යොදා ඇත. මෙම කාලය තුළදී රාජ්‍ය ආයතනවල ආපන ශාලා, දුර ගමන් සේවා බස් රථ නැවතුම් ආපනශාලාද පරික්ෂා කිරීමට නියමිතය.