ළමයින්ට එරෙහි හිංසන ගැන 1929ට ඇමතුම් ලක්ෂ 5ක්

 ඡායාරූපය:

ළමයින්ට එරෙහි හිංසන ගැන 1929ට ඇමතුම් ලක්ෂ 5ක්

ළමයින්ට සිදු වන විවිධාකාර හිංසන සම්බන්ධයෙන් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ 1929 දුරකතන ඇමතුම් සේවයට 2011 වසරේ සිට මේ දක්වා දුරකතන ඇමතුම් ලක්ෂ 5ක් ලැබී ඇති බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ එච්.එම්. අබයරත්න මහතා 'රැස'ට පැවසීය.

ලිංගිකව, කායිකව සහ මානසිකව දරුවන්ට වන විවිධ ගණයේ හිංසා හා පහරදීම් මෙන්ම දෙමාපියන් විසින් සිදු කරනු ලබන බරපතළ බැණවැදීම් ආදියද හිංසන ගණයේ ලා

සලකන බවද අබයරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

අදාළ ඇමතුම් හැරුණු විට ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ලිඛිතව ලද පැමිණිලි 64,000ක් වන බවත් හිංසන අතරින් වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත්තේ දරුවන්ට සිදු වන කායික වධ හිංසා සම්බන්ධයෙන් බවත් සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

හිංසන සම්බන්ධයෙන් වැඩිම පැමිණිලි වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර අනතුරුව පිළිවෙළින් වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත්තේ ගම්පහ, කුරුණෑගල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලින් බවත් හෙතෙම පැවසීය.

අදාළ පැමිණිලි අතරින් මෙතෙක් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට විසඳීමට නොහැකි වූ පැමිණිලි 39,809ක් ඇති අතර පසුගිය කාලයේ පැවති නිලධාරීන්ගේ හිඟය සහ යාන්ත්‍රණයේ පවතින අඩුපාඩු ඊට හේතු වූ බවත් ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. අදාළ ගැටලුවට විසඳුමක් වශයෙන් නව ප්‍රාදේශීය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරීන් 116ක් බඳවාගෙන ඇති අතර ඉතුරු සියලු පැමිණිලි මෙම වසර තුළදී විභාග කරන බවද අබයරත්න මහතා අවධාරණය කළේය.

මීට අමතරව ස්වේච්ඡා පදනම මත ග්‍රාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින් බඳවාගත් සිවිල් ජන කණ්ඩායමක් වන 'ජන පවුර' තුළින් ළමා අපයෝජන වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රශස්ත මට්ටමේ සේවයක් සහ සිවිල් ජනතා සහභාගීත්වයක් අපේක්ෂා කරන බවද සභාපතිවරයා පැවසුවේය. එම වැඩසටහන ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපාදන මත කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කළ බවත් ඉදිරියේදී අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක 24 තුළම ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් හෙතෙම අනාවරණ කළේය.

[සුරේකා නිල්මිණි ඉලංගකෝන්]

මාතෘකා