තෙල් කාන්දුවෙන් වූ හානිය යථා තත්ත්වයට එන්න වසර පහක් ගත වෙනවා : සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය

 ඡායාරූපය:

තෙල් කාන්දුවෙන් වූ හානිය යථා තත්ත්වයට එන්න වසර පහක් ගත වෙනවා : සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය

ගැඹුරු මුහුදේ සිට මුතුරාජවෙල තෙල් ගබඩා සංකීර්ණය වෙත ඉන්ධන ගෙන යන නළයට වූ හානියෙන් කාන්දු වූ තෙල් දික්ඕවිට සිට උස්වැටකෙයියාව දක්වා වූ වෙරළ තීරයේ මුහුදු වැලි සහ ජලයට මිශ්‍ර වී ඇති අතර සිදුව ඇති පරිසර හානිය යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා වසර 4 - 5 අතර පමණ කාලයක් ගත වනු ඇති බව ඊයේ (11) ‘රැස’ කළ විමසීමකදී සමුද්‍රීය පරිසර අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර මහතා පැවසීය.

දැවි තෙල් හේතුවෙන් අදාළ මුහුදු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත සමුද්‍රීය පරිසර පද්ධතිය විශාල වශයෙන් විනාශ වී ඇති අතර හානිය ප්‍රමාණාත්මකව ගණනය කිරීමට නොහැකි බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දිනේෂ් බණ්ඩාර මහතා කියා සිටියේ දැවිතෙල් තට්ටු ඉවත් කිරීම සඳහා නාවික හමුදාවේ සහ වෙරළාරක්ෂක බලකායේ නිලධාරීන් 300කට අධික පිරිසක් යොදවා ඇති බවය. මේ සතිය අවසන් වීමට පෙර සමස්ත වෙරළ තීරයම පිරිසිදු කළ හැකි බවද දිනේෂ් බණ්ඩාර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා