මිහින් ලංකා ආරම්භ කළේ කැබිනට් අනුමැතියට පෙරයි

 ඡායාරූපය:

මිහින් ලංකා ආරම්භ කළේ කැබිනට් අනුමැතියට පෙරයි

ජනාධිපති කොමිසමේදී හෙළි වේ

මිහින් ලංකා ගුවන් සේවය ඇරඹීම වෙනුවෙන් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් පාර්ලිමේන්තුවට යොමු කර ඇති නමුත්, ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැබීමට මාස තුනකටත් පෙර එම ගුවන් සේවය පිහිටුවීම සදහා රාජපක්ෂ රජය කටයුතු කර තිබේ.

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරියක වන චම්පා බාලසූරිය මහත්මිය පෙරේදා (10) ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින්, ශ්‍රී ලංකා කේටරින් හා මිහින් ලංකා යන සමාගම්වල සිදු වූ බව කියන අක්‍රමිකතා සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේදී සාක්ෂි දෙමින් මේ බව හෙළි කළාය.

මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම රාජ්‍ය ව්‍යවසාය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණයට අදාළව තම සමාගමේ වාර්තා ඉදිරිපත් කර නොමැති බවත්, ඊට අදාළ තොරතුරු සිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණයට යොමු කරන ලෙස එවකට මිහින් ලංකා සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සජින් වාස් ගුණවර්ධන, සභාපති ලලිත් වීරතුංග, වරාය හා ගුවන් සේවා හිටපු අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය සමරතුංග යන අය වෙත ලිපි හරහා දැනුම් දුන් බවත් ඇය කොමිසම හමුවේ අනාවරණ කළාය.

[මංජුල සමරසේකර]

මාතෘකා