අවලාද එපා අපට නඩු දාන්න : මැකොස සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය

 ඡායාරූපය:

අවලාද එපා අපට නඩු දාන්න : මැකොස සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය

මැතිවරණ කල් යෑම සම්බන්ධයෙන් කරුණු හරි හැටි නොදැන නිකරුණේ ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමට දොස් පැවරීමෙන් පලක් නොමැති අතර අවශ්‍ය නම් ඒ පිළිබඳ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා 'රැස' කළ විමසීමකදී පැවසීය.

ඉන්දියාවේ මැතිවරණ කොමිසම සහ මෙරට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ඇති බලතල අතර වෙනස නොදැන ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම සාධාරණ නොවන බවත්, පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් යෑම සම්බන්ධයෙන් 2016 වර්ෂයේදී වැලිගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති හුසේන් හාජියාර් ඇතුළු හිටපු පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන් 16 දෙනෙකු ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුව හැදෑරීමෙන් මේ ගැන පැහැදිලි අදහසක් ලබා ගැනීමට හැකි බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[මංජුල සමරසේකර]

මාතෘකා