ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල හෙට

 ඡායාරූපය:

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල හෙට

මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිඵල හෙට (5) නිකුත් කිරීමට නියමිත බව විභාග කොමසරිස් බී. සනත් පූජිත මහතා 'රැස' කළ විමසීමකදී පැවසීය.

ඒ අනුව www.doenet.lk  වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ හෙට දිනයේ ප්‍රතිඵල නැරඹීමට හැකියාව ඇති බව හෙතෙම පැවසීය. මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත්වූවන්ට දෙනු ලබන ශිෂ්‍යාධාර මුදල මසකට රුපියල් 500 සිට 750 දක්වා ඉහළ නැංවීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණු බවද කොමසාරිස්වරයා පැවසීය.

[නිර්මාණි බණ්ඩාරනායක]

මාතෘකා