විශ්වාසභංගය සම්මත නොවුණ බව නාමල් රාජපක්ෂ කියයි

 ඡායාරූපය:

විශ්වාසභංගය සම්මත නොවුණ බව නාමල් රාජපක්ෂ කියයි

අද (14) පාර්ලිමේන්තවේදී විශ්වාසභංගය සම්මත නොවුණ බවත් රට කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න ජනතාවට තීරණය කිරීමට අවස්ථාව දෙන ලෙසත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

 “මිනිස්සුන්ට තීරණය කරන්න ඉඩ දෙන්න. මිනිස්සු ඉදිරියට යන්න. ඒක්සත් ජාතික පක්ෂයට මැතිවරණ කල් දැමීමේ ඉතිහාසයක් තිබෙන්නේ. ඒක්සත් ජාතික පක්ෂය ජනතාව ඉදිරියට නොයන ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. විශ්වාසභංගය පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණේ නෑ. යනුවෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුවූ සිදුවීම් පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

 

මාතෘකා