පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තැබේ - මන්ත්‍රී 3ක් විපක්ෂයට

 ඡායාරූපය:

පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තැබේ - මන්ත්‍රී 3ක් විපක්ෂයට

සභාවේ ඇති වූ උණුසුම් තත්වයත් සමඟ පාර්ලිමේන්තුව හෙට (15) උදෑසන 10.00 දක්වා කල්තැබීමට කතානායකවරයා තීරණය කර තිබේ.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඒ.එච්.එම් ෆවුසි, පියසේන ගමගේ, මනූෂ නානායක්කාර මහත්වරුන් විපක්ෂයේ අසුන් ගෙන ඇති බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

 

මාතෘකා