වරාය ගාස්තු සංශෝධනයට රජයේ අවධානය

 ඡායාරූපය:

වරාය ගාස්තු සංශෝධනයට රජයේ අවධානය

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ සීමාසහිත ජයබහාලු පර්යන්ත පෞද්ගලික සමාගම සපයන සේවා සඳහා අදාළ ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

වර්තමාන වෙළෙඳපොළ තරගකාරීත්වයට සහ වඩාත් ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීමට හැකි වන පරිදි අදාළ ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට සහ වරායන් අතර ඒකීය ගාස්තු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට ඒ අනුව අපේක්ෂා කෙරේ.

වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට එහිදී අනුමැතිය හිමි වී තිබේ. පෙරේදා (7) පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ, වසර ගණනාවක් තිස්සේ වරාය ගාස්තු සංශෝධනය කර නොමැති අතර, ඒ අනුව මේ සඳහා මුදල් අමාත්‍යංශයේ කැමැත්ත ලැබී ඇති බවයි.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා