හිටපු අගමැති භාරයේ තිබූ වගා බදු අරමුදලේ රු. කෝටි 550කට වූ දෙයක් නැහැ

 ඡායාරූපය:

හිටපු අගමැති භාරයේ තිබූ වගා බදු අරමුදලේ රු. කෝටි 550කට වූ දෙයක් නැහැ

සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයෙන් චෝදනා

ගොවි ජනතාවට ස්වභාවික ආපදාවලින් සිදු වන හානිය වළක්වා ගැනීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිවරයාව සිටි 2013 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ වගාබදු අරමුදලේ රුපියල් කෝටි 700ක මුදල, 2015න් පසුව හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ භාරයේ තිබූ අතර මේ වන විට එම අරමුදල කොල්ලකෑමට ලක්ව ඇති බව සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ කැඳවුම්කරු නාමල් කරුණාරත්න මහතා ‘රැස’ට පැවසීය.

2012 වර්ෂයේ නියඟයෙන් විනාශ වූ රජරට ගොවීන්ගේ කුඹුරු යළි ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා 2013 වර්ෂයේ සිට ආරම්භ කළ වගා බදු අරමුදලට මෙරට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මූල්‍ය ආයතනවල වාර්ෂික ලාභයෙන් සියයට 1.1 මුදලක් එම අරමුදල සඳහා වෙන්වූ බවත්, වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි 160ක් පමණ මුදලක් එකතු වන මෙම අරමුදල 2015 වර්ෂයේ සිට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ භාරයේ තිබූ බවත් හෙතෙම පැවසීය.

2017 වන විට එම අරමුදලෙහි රුපියල් කෝටි 150ක් පමණක් ඉතිරිව ඇති අතර අරමුදල සඳහා එකතු වූ රුපියල් කෝටි 700ක මුදලින් රුපියල් කෝටි 150ක් පමණක් ඉතිරි වීමට හේතුව වහා සොයා බලන ලෙස අග්‍රමාත්‍යවරයාගෙන් සහ ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බව නාමල් කරුණාරත්න මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[අසේල ලියනගේ]

මාතෘකා