අමාත්‍යංශ තුනක් සඳහා නව ලේකම්වරු පත් වේ

 ඡායාරූපය:

අමාත්‍යංශ තුනක් සඳහා නව ලේකම්වරු පත් වේ

අමාත්‍යාංශ තුනක් සඳහා පත්කළ නව ලේකම්වරු අද (08) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේදී ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්හ.

ඒ අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතාද, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එස්.පී. කොඩිකාර මහතා සහ මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ආර්.ඩබ්. ආර්. ප්‍රේමසිරි මහතා පත්වීම් ලබා තිබේ.

මාතෘකා