නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස්දෙනෙක් දිවුරුම් දෙති

 ඡායාරූපය:

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස්දෙනෙක් දිවුරුම් දෙති

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස්දෙනෙක් මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති නිල නිවසේදී ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ඒ අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත මහතාද, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාද, මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අනුර ප‍්‍රියදර්ශන යාපා මහතාද, ප‍්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස සී.බී. රත්නායක මහතාද, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතාද, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා සහ දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස සාලින්ද දිසානායක මහතා දිවුරුම් දී තිබේ.

 


 

මාතෘකා