කන්ටේනරයක් ගිලා බැසීමෙන් අංගොඩ - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වෙයි

 ඡායාරූපය:

කන්ටේනරයක් ගිලා බැසීමෙන් අංගොඩ - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වෙයි

අවිස්සාවේල්ල - කොළඹ පරණ මාර්ගයේ අංගොඩ හංදියේ සිට කොළඹට දෙසට මීටර් 100ක් පමණ මාර්ගයේ කන්ටේනර් රථයක් ගිලා බැසීම හේතුවෙන් මාර්ගය අවහිර වී තිබේ. ඊයේ (07) රාත්‍රී කාලයේ සිට මෙම තත්ත්වය ඇතිව තිබෙන අතර එම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා මහජනතාව හා රියදුරන් හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලිසිය රියදුරන්ට හා මහජනතාවට දැනුම් දී ඇත.

 

මාතෘකා