සහයෝගයට සැමරුමක්...

 ඡායාරූපය:

සහයෝගයට සැමරුමක්...

අරලියගහ මන්දිරයේදී අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ඉන්දීය හමුදා ප්‍රධානී ජෙනරාල් බිෆින් රාවට් යන මහත්වරුන් පසුගියදා හමු වූ අවස්ථාව...

මාතෘකා