ළමා ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්වලට අවු.18 තෙක් බදු නෑ

 ඡායාරූපය:

ළමා ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්වලට අවු.18 තෙක් බදු නෑ

- මුදල් ඇමැති

ළමා ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් හිමියන්ට වයස අවුරුදු 18 පිරෙන තෙක් ඊට අදාළ බදු අය නොකරන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඊයේ (10) මුදල් අමාත්‍යංශයේදී පැවසීය. එසේම ග්‍රන්ථ කර්තෘවරුන්ගෙන් අය කළ කර්තෘභාගද වසරකට රුපියල් ලක්ෂය දක්වා බද්දෙන් නිදහස් කරන බව අමාත්‍යවරයා කීය.

ඒ අනුව අවුරුදු ළමා ගිණුම් සඳහා බදු අය නොවන බවත් එම ගිණුම්වලින් බදු අයකිරීම සිදු වන්නේ ගිණුම් හිමියාට අවුරුදු 18 පිරුණු පසුව බවත් ඇමතිවරයා පැහැදිලි කළේය.

එසේම ලබන අගෝස්තුවේ සිට මාස 18 පුරා ක්‍රියාත්මක ‘ගම්පෙරළිය’ ග්‍රාම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන අතර, ඒ යටතේ කුඩා වැව් 22,000ක් සංවර්ධනය කිරීමට අමතරව සෑම ගමකම හරිත උද්‍යානයක් අරඹන බවත් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

[නුවන් මහේෂ් ජයවික්‍රම]

මාතෘකා