අපි අහලවත් නැති ධාතු ලංකාවේ තියෙනවා!

 ඡායාරූපය:

අපි අහලවත් නැති ධාතු ලංකාවේ තියෙනවා!

බුදු දහමේ කිසිදු තැනක අසා නැති ධාතූන් වහන්සේලා පවා වර්තමානයේ ලංකාවේ පෙන්වන බවත්, ධාතූන් වහන්සේලා ප්‍රදර්ශනය තැන තැන
කඩ-සල්පිල් ගාණට වැටී ඇති බවත් අස්ගිරි අනුනායක පූජ්‍ය ආණමඩුවේ ධම්මදස්සි නාහිමියෝ පවසති.
උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මෙවර රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය පැවති බිංගිරිය, දේවගිරි රජමහා විහාර භූමියේ ‘හෙළ බොදු කලා අසිරිය‘ වෙසක් කලාපය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට පෙරේදා සහභාගි වෙමිනි.
අනුනායක හිමියෝ වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් මෙසේද පැවසීහ.
‘මේ ධාතු ප්‍රදර්ශන එදා අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන්, කලාතුරකින්, බුද්ධාලම්භන ප්‍රීතිය ඇතිව ඉතාමත් උනන්දුවෙන් සිදු කරන ක්‍රියාවලියක් බවට පත්වෙලා තිබුණා. අද මේ ධාතු ප්‍රදර්ශන නැති තැනක් සොයාගන්න බැරි තරමටම ප්‍රදර්ශන පවත්වනවා. ඊළඟට මාධ්‍ය ඉදිරිපත් කරනවා, නිසැක සර්වඥ ධාතූ කියලා. ඒ කියන්නෙ තව පැත්තකින් පැහැදිලි කරනවා, සැක සහිත සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලාත් හුඟක් ඉන්නවා කියලා. මේ නිසැක කියන වචනය යොදාගැනීමෙන් සමහර ධාතූන් වහන්සේලා සැක සහිත ධාතූන් වහන්සේලා බවට පත්වීම නිසාත් මම හිතන්නේ ඒ භාවිතය සුදුසු වෙන්නේ නැහැ කියලා.’.

සමහර ධාතු ප්‍රදර්ශනවලට ගියහම ශ්‍රද්ධාවට වඩා ශ්‍රද්ධාව හීනවන තත්ත්වයක් තියෙනවා. සමහර ප්‍රදර්ශනවලට ගියහම අපි අහලාවත් නැති රහතුන්වහන්සේලාගේ ධාතූන්වහන්සේලා ප්‍රදර්ශනය කරනවා. රහත් ධාතූන්වහන්සේලාටත් අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් වැඳුම්පිදුම් කරනවා. සර්වඥ ධාතූන්වහන්සේලාටත් අපි හොඳින් වැඳුම් පිදුම් කරනවා ගෞරවයෙන්. නමුත් ඒවා දැන් කෙළවරක් නැති ධාතු ප්‍රදර්ශන බවට පත්වෙලා. හැමතැනම අර කඩ-සල්පිල් දාන මට්ටමට ධාතු ප්‍රදර්ශන මේ රටේ පවත්වනවා.’