ඇමතිවරු අලුත් වෙති

 ඡායාරූපය:

ඇමතිවරු අලුත් වෙති

ඇමැතිවරුන්ට අයත් විෂයයන්වල සැලකිය යුතු වෙනස්කම් ගණනාවක් සිදු කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඊයේ (01) දින නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කරනු ලැබීය.

මෙහිදී මීට පෙර තිබූ 48ක් වූ ඇමැති මණ්ඩලය, 42 දක්වා අඩු කිරීම කැපී පෙනෙන්නකි. යහපාලන ආණ්ඩුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට හිමිව තිබූ ඇමති ධුර තුනක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මෙහිදී හිමි වූ අතර, විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු, කන්ද උඩරට උරුමය, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත්, ආපදා කළමනාකරණ, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන, ග්‍රාමීය ආර්ථීකය, සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, ක්‍රීඩා, තිරසර සංවර්ධන, වනජීවි, සමාජ සුබසාධන, උසස් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා යනාදී විෂයයන් සඳහා මෙසේ නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් පත් කෙරිණි.

මේ අතර අද (02) දිනයේ නව රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත් කරන බව ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි.

ඒ අනුව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර ලබා දීමේ අවස්ථාව සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ සියලු මැති-ඇමතිවරුන්ට අද උදෑසන 10.30ට ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන ලෙස දන්වා තිබේ. එසේම, මීට පෙර පත් කර තිබූ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරවල වෙනසක් නොවන අතර, එම අමාත්‍ය ධුර එලෙසින්ම ක්‍රියාත්මක වන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ඊයේ (01) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසීය.

මාතෘකා