‘සංචාරකයන්ට පමණක්’ ත්‍රීවීල් දසදහසක්'

 ඡායාරූපය:

‘සංචාරකයන්ට පමණක්’ ත්‍රීවීල් දසදහසක්'

සංචාරකයන් ප්‍රවාහනය සඳහා ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන් දස දහසක් පුහුණු කර ඔවුන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නව ජංගම දුරකථන යෙදවුමක් හෙවත් 'ඇප්' එකක් හඳුන්වා දීමට මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.   
පසුගිය මාර්තු 10 වැනිදා වැඩසටහනේ පළමු පියවර ආරම්භ වූ බවත්, ඒ අනුව පුහුණු කළ ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන්ට නිල ඇඳුමක්, හැඳුනුම්පතක් සහ විධිමත් ලෙස පුහුණුව ලැබූ බවට සහතිකයක් නිකුත් කර ඔවුන් සංචාරක මණ්ඩලයට හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා ඊයේ (12) 'රැස'ට පැවසීය.   
අදාළ රියදුරු පුහුණුවෙන් පසු ඔවුන්ට සංචාරකයන් ප්‍රවාහනය සඳහා අනුමැතිය  ලැබේ.   
ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන් සංචාරකයන්ගෙන් වැඩි මුදල් ලබා ගැනීම, සංචාරකයන් අපයෝජනයට ලක් කිරීම වැනි චෝදනා අනුව මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන් සමඟ ගමන් නොකරන ලෙස පසුගිය වසරේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රකාශය මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට මූලික හේතුව වී ඇති බවද හෙ‍ෙතම පැවසීය.  

මාතෘකා