මහනුවර සිදුවීම් ගැන සොයන්න ජනාධිපති විමර්ශන කමිටුවක්

 ඡායාරූපය:

මහනුවර සිදුවීම් ගැන සොයන්න ජනාධිපති විමර්ශන කමිටුවක්

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වූ කලහකාරී සිදුවීම් විමර්ශනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති විමර්ශන කමිටුවක් පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව විශ්‍රාමික අධිකරණ විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් ඉදිරියේදී නම් කිරීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

අදාළ සිදුවීම්වලදි නීතිය හා විධානය කඩ වී ඇත්ද යන්න විමර්ශනය, පුද්ගලයන්ට සිදු වූ ජීවිත හා දේපොළ හානි පූර්ණය කිරීම, සිදුවීම් පිටුපස කුමන්ත්‍රණකාරී හස්තයන් ක්‍රියාත්මක වූයේද යන්න විමර්ශනය, අනාගතයේදී මෙවැනි සිදුවීම් වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු පියවර සහ තත්ත්වය මැඩපැවැත්වීමට අදාළ බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය හා ඔවුන්ගේ වගවීම ආදී කරුණු පිළිබඳව කමිටුව මගින් විමර්ශන කටයුතු සිදු කෙරෙනු ඇති බවද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මගින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

මාතෘකා