අපරාධ නඩු විශේෂ මහාධිකරණ පනත පාර්ලිමේන්තුවට

 ඡායාරූපය:

අපරාධ නඩු විශේෂ මහාධිකරණ පනත පාර්ලිමේන්තුවට

අපරාධ නඩු දිනපතා විභාග කර කඩිනමින් තීන්දු ලබාදීමට හැකිවන පරිදි ස්ථිර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයක් පිහිටුවීමේ අධිකරණ (සංවිධාන) පනත ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ (06) ඉදිරිපත් කළේය.


සොරකම, දේපොළ වංක පරිහරණය, සොරකම් කළ දේපොළ සඟවා තැබිමට සහාය වීම, කූඨ ලේඛන සෑදීම, ගිණුම් වරදවා දැක්වීම, මුදල් විශුද්ධිකරණය, අධිකරණ හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධ අල්ලස් ගනුදෙනු, පොදු දේපොළ සොරකම් කිරීම ඇතුළු වැරදි ගණනාවක් වෙනුවෙන් වන නඩු මෙම ස්ථිර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයේදී විභාග කිරීමට බලය ලැබෙන බව අදාළ පනත් කෙටුම්පතේ සඳහන් වේ.


මෙම ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය සඳහා අධිකරණ සේවා කොමිසම විසින් විනිසුරුවන් තිදෙනෙකු පත් කෙරේ. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ හෝ විදේශයක හෝ නැවක හෝ ගුවන් යානයක ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු විසින් සිදු කරන වැරදිවලට අදාළ නඩුද මෙම අධිකරණයේදී විභාග කෙරේ.

මාතෘකා