අධ්‍යක්ෂවරු දෙදෙනෙක් ඉවතට

 ඡායාරූපය:

අධ්‍යක්ෂවරු දෙදෙනෙක් ඉවතට

නායකත්ව පුහුණුව අතරවාරයේ හම්බන්තොට සුචී ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිනිය මිය යෑමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ විමර්ශනයකින් අනතුරුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා සහ එම අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා තනතුරුවලින් ඉවත් කිරීමට  විෂය භාර අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා උපදෙස් ලබාදී ඇත.

මීට අමතරව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම්වරුන් දෙදෙනෙකු ඇතුළු නිලධාරීන් 11 දෙනෙකුට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමටද ඇමතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.

විදුහල්පතිනියගේ මරණය පිළිබඳව විමර්ශනයක් සිදු කර, වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යංශ ලේකම් සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි  මහතා වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබූ අතර, එම වාර්තාව ‍පෙරේදා (28) දින අමාත්‍යවරයා වෙත භාර දීමෙන් පසුව මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය භාර අතිරේක ලේකම්වරයාට, ප්‍රසම්පාදන අංශය භාර අතිරේක ලේකම්වරයාට, ප්‍රසම්පාදන අංශයේ ගණකාධිකාරිවරියට, තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටු සාමාජිකයන්ට සහ ප්‍රසම්පාදන කමිටු සාමාජිකයන්ට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිතය.