පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රී ධුර දෙන්න සංවිධායක අදහස් ගනී

 ඡායාරූපය:

පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රී ධුර දෙන්න සංවිධායක අදහස් ගනී

පළාත් පාලන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වී ජයග්‍රහණය කළ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන් හා ඒවායේ සභාපතිවරුන් තේරීමේදී ආසන සංවිධායකවරුන්ගෙන් නිර්දේශ ලබා ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ සඳහා පත් කළ කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

ආසන සංවිධායකවරුන්ගේ නිර්දේශවල වැදගත්කම සලකා බලා පොදුජන පෙරමුණ මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඊයේ (28) දිනයේදී මිනුවන්ගොඩ ආසනයේ පළාත් පාලන නියෝජිතයන්ගේ නාම ලේඛන සැකසීමේදීද ආසන සංවිධායකවරයාගේ අදහස් විමසීමටද කමිටුව පියවර ගෙන ඇති අතර, එළඹෙන සතියේදී අවසන් ලේඛන ආසන වෙත යොමු කිරීමට නියමිත බවද පොදුජන පෙරමුණ අනාවරණය කරයි.

ආසන සංවිධායකවරුන්ගේ නිර්දේශවල වැදගත්කම සලකා බලා පොදුජන පෙරමුණ මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඊයේ (28) දිනයේදී මිනුවන්ගොඩ ආසනයේ පළාත් පාලන නියෝජිතයන්ගේ නාම ලේඛන සැකසීමේදීද ආසන සංවිධායකවරයාගේ අදහස් විමසීමටද කමිටුව පියවර ගෙන ඇති අතර, එළඹෙන සතියේදී අවසන් ලේඛන ආසන වෙත යොමු කිරීමට නියමිත බවද පොදුජන පෙරමුණ අනාවරණය කරයි.