ඉල්ලීම් ලැබෙන තුරු තැපෑලේ 26,000ක් වර්ජනයේ

 ඡායාරූපය:

ඉල්ලීම් ලැබෙන තුරු තැපෑලේ 26,000ක් වර්ජනයේ

ලිපි ලක්ෂ 10ක් කොළඹ තැපැල්හලේ ගොඩගැසෙයි

විසඳුම් ලැබෙන තුරු සියලුම තැපැල් සේවා සංගම් අඛණ්ඩව වැඩවර්ජනයේ නිතර වන බව ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණේ සභාපති චින්තක බණ්ඩාර මහතා ඊයේ (14) ‘රැස’ කළ විමසීමකදී පැවසීය.

උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ පත්වීම් ස්ථීර කිරීම, වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ඇතුළු තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් පසුගිය ජුනි 12 වෙනිදා සිට සියලුම තැපැල් සේවා වැඩවර්ජනයක නිරත විය. ඒ හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේ ලිපි ලක්ෂ 10ක් පමණ ගොඩගැසී ඇති බව ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණේ සභාපති චින්තක බණ්ඩාර මහතා පැවසීය. එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් මෙසේද පැවසීය. “තැපැල් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා තාම මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක්වත් කැඳවූයේ නැහැ. එතුමාට මේ වර්ජනය ගාණක්වක් නැහැ වගේ. අපිට කිව්වේ නම් සති දෙකෙන් විසඳුම් දෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි සති දෙකක් යනතුරු වර්ජනය නවත්වන්නේ නැහැ. ”

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා