නියෝජ්‍ය සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරු හත්දෙනෙක් පත් වෙති

 ඡායාරූපය:

නියෝජ්‍ය සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරු හත්දෙනෙක් පත් වෙති

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙක් ඊයේ (12) පෙරවරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ඊයේ උදෑසන මෙම දිවුරුම්දීම් සිදු කෙරිණි.

ඒ අනුව සංචාරක, සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් රංජිත් අළුවිහාරේ සහ කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ලකී ජයවර්ධන යන මහත්වරු දිවුරුම් දුන්හ.

පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වශයෙන් අජිත් මාන්නප්පෙරුම, කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වශයෙන් අංගජන් රාමනාදන්, නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වශයෙන් කාදර් මස්තාන්, අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වශයෙන් එඩ්වඩ් ගුණසේකර සහ රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වශයෙන් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ යනාදීහුද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන්හ.

ඒ අනුව සමස්ත අමාත්‍ය මණ්ඩලය අමාත්‍යවරුන් 40කින් යුක්ත වන අතර නව පත්කිරීම් සමඟ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සමස්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සංඛ්‍යාව 17ක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සංඛ්‍යාව 20ක් වන්නේය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා