තැපැල් සේවකයන් අඛණ්ඩ වර්ජනයකට

 ඡායාරූපය:

තැපැල් සේවකයන් අඛණ්ඩ වර්ජනයකට

තැපැල් සේවයට බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් දිවයින පුරා විසිරී පවතින තැපැල් ස්ථාන 653ක් සහ උපතැපැල් කාර්යාල 3,410ක 25,000කට අධික තැපැල් සේවකයින් ඊයේ (11) පස්වරු 4 සිට අඛණ්ඩ වර්ජනයක් සඳහා යොමු වූ බව ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ කියයි.

ඊයේ (11) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එම පෙරමුණේ කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර මහතා මේ බව පැවසීය.

තැපැල් සේවය සඳහා බඳවාගැනීමේදී භාවිත කරන රාජ්‍ය පරිපාලන 06/2006 චක්‍රලේඛන පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම සහ උප තැපැල් සේවයේ වැඩබලන තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ තනතුරු ස්ථීර කිරීම යන ඉල්ලීම් මුල් කර ගනිමින් වෘත්තීය සමිති 23ක් මෙම අඛණ්ඩ

වැඩවර්ජනය සඳහා සහාය දක්වන බව චින්තක බණ්ඩාර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

තැපැල් වෘත්තීය සමිති ඉකුත් සතියේ කළ සංකේත වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ මෙන්ම දිවයින පුරා බොහෝ තැපැල් කාර්යාල කටයුතුවලටද බාධා සිදු විය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා