මිත්‍රත්වය

 ඡායාරූපය:

මිත්‍රත්වය

සිය පළමු ශ්‍රී ලංකා නිල සංචාරයේ නියැලෙන තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ප්‍රයුත් චන්-ඔ-චා මහතා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඊයේ (12) පස්වරුවේ ගුවන්තොටුපොළේදී උණුසුම් ලෙස පිළිගනු ලැබූ අවස්ථාව.

මාතෘකා