පොහොට්ටුවට ගිය ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීන්ට විනය පරීක්ෂණ

 ඡායාරූපය:

පොහොට්ටුවට ගිය ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීන්ට විනය පරීක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතහැර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබා ගත් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන් විනය පියවර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බව පක්ෂ මහලේකම් රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා 'රැස' කළ විමසීමකදී පැවසීය.

හෙතෙම පැවසුවේ අදාළ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන් විනය පියවර ගැනීම සඳහා වූ යෝජනාව සකස් කර මීළඟ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන බවයි.

"පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන් විනය පියවර ගන්න යෝජනාව මීළඟ මධ්‍යම කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉන්පසුව විනය කමිටුවක් පත් කරලා ඉදිරි පියවර ගන්නවා. නමුත් පසුගියදා විපක්ෂයට එක්වෙනවා කියලා කියපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන් එහෙම පියවර ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඔවුන් නිල වශයෙන් පක්ෂයෙන් ඉවත්වීම පිළිබඳ දැනුම් දීලා නැහැ. ඔවුන් ඒ බව පක්ෂයට දැනුම් දුන්නොත් ඒ ගැන පියවර ගන්න පුළුවන්." යැයි රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා පැවසුවේය.

මාතෘකා